Доставка

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на WWW.LIFI.BG.

Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична в магазини Неон 10, за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С наложен платеж“), до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на WWW.LIFI.BG.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.WWW.LIFI.BG си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност до 100 лв., се заплаща от Потребителя и може да бъде в размер до 7.50 (седем лева и педесет стотинки) лв. за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.

* При закупуване на стоки и/или услуги от Сайта WWW.LIFI.BG, на стойност над 100 лв., доставката е безплатна за Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като WWW.LIFI.BG съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, Потребителят има възможност да избере опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока от търговски обект МАГАЗИН LIFI, по негов избор. В случай, че в избрания магазин няма наличност, WWW.LIFI.BG транспортира желания продукт до избрания търговски обект, като предоставя  възможност на Потребителя да избере измежду  два варианта на доставка:

  • Експресна доставка в рамките на 24 часа (в работен ден) за поръчки под 100 лв. обща стойност (в случай , че заявката е направена до 16.00 часа) - заплаща се куриерски разход в размер на 7.50 лв. Експресна доставка за продукти на стойност над 100 лева е безплатна.
  • Регулярна доставка – услугата е безплатна за Потребителя. Поръчаната стока е налична в рамките на 4 работни дни в избрания търговски обект, като Потребителят има възможност да я получи на място в срок от 10 работни дни, след датата на доставката. След изтичането на този срок, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

WWW.LIFI.BG може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от WWW.LIFI.BG информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

ЛИФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

Доставка на закупена стока от ЛИФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД се осъществява до:

  1. Врата на апартамент или офис за сгради, въведени в експлоатация с акт образец 16, с работещ асансьор, позволяващ качването на уредите.
  2. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;
  3. Вход на жилищна сграда, когато същата не е въведена в експлоатация с акт образец 16 и/или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия. 

WWW.LIFI.BG не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от WWW.LIFI.BG обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява WWW.LIFI.BG на тел. 0879 555 766.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно WWW.LIFI.BG на тел 0876 539 395, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, WWW.LIFI.BG не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, WWW.LIFI.BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява WWW.LIFI.BG за такова искане на тел 0879 555 766 или на email:burgas@lifi.bg

WWW.LIFI.BG си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

WWW.LIFI.BG извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.